Waarom moest mijn moeder van 90+ naar de GGD en vaccineert de huisarts de mobiele 60-ers?

Dit heeft te maken met de verschillende soorten vaccins, de manier waarop ze bewaard moeten worden en per hoeveel stuks ze verpakt zijn. Op dit moment zijn alleen de mRNA vaccins (BioNTech/Pfizer of Moderna) geschikt bevonden voor de leeftijd van 65+. Vanwege het grote aantal doses dat je per verpakking krijgt en de lage bewaartemperaturen is ervoor gekozen deze toe te laten dienen door de GGD’s. Dit betekent automatisch dat iedereen van 65 jaar en ouder naar de GGD moet voor de vaccinatie. De huisartsen vaccineren met het AstraZeneca vaccin wat geschikt is voor mensen onder de 65 jaar.

Waarom krijg ik het AstraZeneca vaccin? Ik wil liever Pfizer of Moderna.

De overheid heeft besloten wie welk vaccin krijgt, je kunt hier zelf geen keuze in maken. Alle vaccins die goedgekeurd zijn werken voldoende, ze beschermen allemaal tegen ernstige ziekte of overlijden door corona, waar de vaccinatie ook voor bedoeld is. De verschillen zitten met name in de kans op het alsnog krijgen van lichte ziekteverschijnselen door corona na een vaccinatie. AstraZeneca wordt op dit moment niet meer gegeven aan mensen onder de 60 jaar.

Kan ik tegelijk met mijn partner (met een ander geboortejaar) gevaccineerd worden?

Alleen als je wat betreft je geboortejaar in dezelfde oproepgroep valt. De GGD nodigt van 90+, in groepen van 5 jaar naar beneden uit (85-89, 80-84, 75-79 en zo door tot 65). Als je zelf bijvoorbeeld 72 jaar bent en je partner 74 jaar, dan kan het. Is je partner 76, dan kan het helaas niet.

Ik val in een hoog risico groep, kan ik dan eerder een vaccinatie krijgen?

Boven de 60 jaar wordt er alleen naar leeftijd gekeken wat betreft volgorde van vaccinatie. Ben je 18 tot 60 jaar en val je in een hoog risico groep dan kan het zijn dat je wel eerder wordt opgeroepen voor een vaccinatie dan je leeftijdsgenoten. De medische indicaties die daarvoor gelden zijn vastgesteld door de gezondheidsraad. De mensen met een BMI > 40 of syndroom van Down worden door de huisarts gevaccineerd, de overige groepen via de specialist in het ziekenhuis. Hoe dit gaat verlopen wordt op dit moment nog verder uitgewerkt.

Beschermt AstraZeneca mij wel?
Het vaccin beschermt vooral goed tegen ernstig ziek zijn. Onder gevaccineerde mensen zijn er 90% minder ziekenhuisopnames dan onder ongevaccineerde mensen. Dat is belangrijk, want de gemiddelde leeftijd van mensen die opgenomen liggen in het ziekenhuis is 63 jaar. Iedere week overlijden er 10-20 personen in de leeftijdscategorie 60-70 jaar aan de gevolgen van het coronavirus. Het vaccin is 60-80% effectief in het voorkomen van ziekte door coronavirus. Dit betekent dat er in een groep van 100 gevaccineerde mensen, 60-80 minder mensen coronaklachten krijgen dan in een (even grote) groep mensen die niet gevaccineerd zijn. De klachten die ze krijgen zullen ook milder zijn ten opzicht van de groep die niet gevaccineerd is.

Hoe zit het nu met trombose na het AstraZeneca vaccin?

Na vaccinatie is er een hele kleine kans op het ontwikkelen van stolsels in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes 7-20 dagen na de vaccinatie (0.0006% kans). Als je afziet van vaccinatie betekent dit niet dat je risico dan automatisch nul is. Als je een corona infectie oploopt is het risico op het ontwikkelen van stolsels namelijk 16.5 %. Velen malen hoger dus als je dit vergelijkt met de getallen na vaccinatie.

Ik heb al een keer trombose gehad, heb ik nu meer kans om het te krijgen na vaccinatie?

Nee, de trombose die voorkomt na vaccinatie lijkt een immunologische oorsprong te hebben, dit is een ander vorm als de bekende trombose. Daardoor hebben mensen met trombose en/of een bekende trombofilie geen verhoogd risico op het ontwikkelen van deze specifieke en zeer zeldzame complicatie.

Ons advies: vaccineren, de eventuele nadelen van vaccinatie wegen niet op tegen de gevolgen van het coronavirus.