wij zijn verheugd u mede te mogen delen namens huisarts A. Bos, dat zij op 27 december bevallen is van een prachtige dochter met de naam: Lieke!