Er zijn veel vragen over testen naar COVID-19. Er zijn een aantal mogelijkheden waar we hieronder uitleg over geven.

Indien u mogelijke Corona klachten heeft
Vanaf 1 juni kunt u, bij klachten die passen bij een infectie met COVID-19 / het coronavirus, zich laten testen via de GGD NHN. De afname vindt plaats op meerdere locaties. De kosten van deze bepaling zijn voor rekening van de overheid. Het gaat hierbij om een test waarbij virusdeeltjes aangetoond worden in uw neus of keel. Het telefoonnummer is: 0800-1202

De huisarts kan deze test in voorkomend geval ook zelf in de huisartspraktijk afnemen. Bijvoorbeeld vanuit praktische overwegingen. De Zorgverzekeraar vergoedt de kosten van deze test, echter met in acht neming van het eigen risico.

Indien u wilt weten of u een Corona infectie heeft doorgemaakt:
Er zijn testen beschikbaar die dit kunnen aantonen. De beroepsvereniging van huisartsen raadt deze test vooralsnog niet aan. Omdat er nog onvoldoende duidelijkheid is over de kwaliteit van deze testen in verschillende patiƫntenpopulaties. Bovendien zegt een positieve uitslag (wat wil zeggen dat u met Corona in aanraking bent geweest) niets over opgebouwde bescherming of de kans op een nieuwe infectie met Corona.
De maatregelen van de overheid dienen, ook bij een positieve test, nog steeds opgevolgd te worden. De uitkomst heeft voor u daarom geen bepalende consequenties.