Sinds kort kunt u gebruik maken van onze patiëntomgeving (portaal) om 24 uur per dag gemakkelijk herhaalmedicatie te bestellen, afspraken te maken via de webagenda , eConsulten aan te vragen, en u kunt online uw dossier inzien. Al deze functies zijn daarnaast toegankelijk via de bijbehorende app ‘uw zorg online’.
Maak een account aan via onderstaande link. Nadat wij uw gegevens gecontroleerd hebben, kunt u aan de slag. Voor extra informatie zie de handleiding patiëntportaal.

huisartsenmedischcentrumoost.uwzorgonline.nl

Voor het gebruikersgemak adviseren wij u tevens de ” Uw Zorg online ” app te downloaden.