Eens in de 3 jaar houden we een patiënttevredenheidsonderzoek ter bevordering van kwaliteit van zorg in huisartsenpraktijk Medisch Centrum Oost. Dit jaar hebben we dit in de maand oktober gedaan, totaal hebben 105 patiënten deze ingevuld.
De uitkomst liet zien dat de assistenten worden gewaardeerd en dat er ook tevredenheid is over dokter Bos en Meijer. Met name hun laagdrempeligheid, luisterend oor, betrokkenheid, medeleven en deskundigheid werden daarbij genoemd.
Hartelijk dank voor het invullen van de enquête.

Er kwamen ook een paar tips uit de enquête naar voren:
• Er is behoefte aan meer lees- en speelmateriaal in de wachtkamer.
In verband met de besmettelijkheid van het coronavirus is de leesmap stopgezet en speelgoed geminimaliseerd. Wij overwegen om de leesmap weer te herstarten. Speelmateriaal is weer aanwezig, in verband met het dagelijks schoonmaken hiervan kunnen wij dit niet uitbreiden. Wij proberen uw tijd in de wachtkamer zo kort mogelijk te laten zijn, door ons zoveel mogelijk aan de agenda te houden. We vragen u om niet veel te vroeg naar de afspraak te komen.
• Gesprekken aan de balie kunnen worden gehoord.
Wij verzoeken u vriendelijk om zoveel mogelijk het patiëntportaal te gebruiken voor het stellen van vragen, herhalen van medicatie en het maken van afspraken. Wij plaatsen een bordje bij de balie om patiënten hierop te attenderen.
• De trap naar boven is lastig.
Als u het niet lukt om naar boven te komen, wilt u dit dan aangeven bij het maken van de afspraak? Dan kunnen wij hier rekening houden. Wij gaan op zoek naar mogelijkheden om duidelijk te maken op welke verdieping uw zorgverlener zit.
• Er werd de wens geuit over een andere stem op het telefoonbandje.
Hiermee gaan wij aan de slag.

Team huisartsenpraktijk Medisch Centrum Oost