Klacht

Een goede relatie tussen u en ons is belangrijk.  Soms gebeuren er helaas dingen die deze relatie verstoren. U bent ontevreden en wilt hier iets mee doen, maar waar kunt u dan terecht?

U vult het klachtenformulier in, deze kunt u hieronder downloaden of u kunt bij de assistente om een klachtenformulier vragen. Deze levert u volledig ingevuld in een dichtgeplakte envelop weer bij ons in. Er zal dan telefonisch contact met u worden opgenomen voor een persoonlijk gesprek met de klachtencoƶrdinator. Samen bepalen jullie of de klacht zich leent voor afhandeling binnen de klachtenprocedure van onze praktijk. Indien u na de klachtenprocedure van onze praktijk nog ontevreden bent, zal verdere afhandeling van de klacht via de klachtenfunctionaris van de SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg) gaan.

Meer informatie over werkwijze van de klachtenfunctionaris van stichting SKGE kunt u vinden op https://www.skge.nl/klachtenprocedure

Suggestie

Misschien heeft u geen echte klacht, maar vindt u wel dat sommige dingen beter kunnen in de huisartsenpraktijk. Of u mist een bepaalde service of voorziening. Wij komen graag te weten wat uw ideeƫn zijn voor verbetering van onze huisartsenpraktijk.

Compliment

Het kan ook zijn dat u (een medewerker van) de huisartsenpraktijk een compliment wilt geven voor de verleende zorg. Dat horen we natuurlijk ook graag!