Niet verschijnen zonder bericht (wegblijftarief)
Het komt helaas voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt zonder af te bellen. Dat is niet alleen vervelend voor ons, maar dit betekent ook dat er in deze gereserveerde tijd geen andere patiënt geholpen kan worden.

Kunt u niet op uw afspraak komen?
Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Meld dit dan tenminste 12 uur van tevoren bij de assistente, dit kan telefonisch, maar ook via een bericht naar de assistente in het patiënt portaal. Daarnaast kunt u de afspraak ook zelf annuleren via het portaal, als u deze ook via het portaal had gemaakt. Er wordt in deze gevallen natuurlijk geen wegblijftarief in rekening gebracht.

Als u niet op uw afspraak verschijnt zonder bericht, dan wordt er in eerste instantie een notitie van in uw dossier gemaakt. Daarnaast wordt u gebeld door de assistente, of krijgt u een bericht via het patiëntportaal. Als dit een tweede maal voorkomt, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

Op tijd uw afspraak afzeggen betekent dat er iemand anders in die tijd geholpen kan worden.

Hoeveel bedraagt het wegblijftarief?
De hoogte van het wegblijftarief hangt af van de door ons gemaakte kosten, oftewel de duur en aard van uw gemaakte afspraak. Het tarief geldt voor alle consulten bij medewerkers van onze praktijk. U krijgt de rekening van de huisartsenpraktijk thuisgestuurd, die u binnen 14 dagen en in ieder geval voor de volgende afspraak dient te betalen.

Let op, deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed!