Fijn dat u vertrouwen stelt in onze huisartsenpraktijk en dat u zich wilt aanmelden als nieuwe patiënt bij ons. Om uw aanmelding soepel te laten verlopen vindt u hieronder de procedure in 4 stappen.

Download hier het inschrijfformulier

Stap 1: informeren

Informeer of we u in onze praktijk kunnen opnemen.
Een enkele keer zijn er redenen waarom we iemand niet in de praktijk kunnen toelaten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u te ver weg woont.
Natuurlijk is het ook van belang dat u zich thuis voelt in onze praktijk. Eventueel kunt u nog een kennismakingsgesprek aanvragen voordat u een definitieve keuze maakt.
Mochten er geen bezwaren zijn dan nodigen we u graag uit tot stap 2.

Stap 2: uitschrijven

U laat uw huidige huisarts weten dat u van huisarts verandert.
Dit kan in een persoonlijk gesprek, per telefoon of schriftelijk.
U bespreekt met uw oude huisarts de volgende punten:

  • De reden waarom u overstapt (verhuizing of ontevredenheid)
  • De datum dat u overstapt (per direct of over enkele dagen of maanden) Let op! Het is handig om deze datum te laten vallen na inschrijving bij ons.
  • De naam en het (e-mail)adres van onze praktijk. Uw oude huisarts moet namelijk uw medische gegevens (dossier) overdragen.

Stap 3: informatie overdracht

Vraag uw oude huisarts of hij uw dossier naar ons opstuurt. Dit kan elektronisch of per aangetekende post. Beide manieren zijn veilig.
Verder geeft u bij ons aan welke zorgverzekeraar u heeft. U hoeft hen niet op de hoogte te stellen van de gewijzigde situatie.
We vragen uw toestemming (als u die niet al eerder gegeven heeft) voor aanmelding bij het Landelijk Schakelpunt. Hier worden op veilige en betrouwbare wijze gegevens uitgewisseld tussen uw zorgverleners. U kunt hierbij denken aan uw huisarts, apotheek en fysiotherapeut.

Stap 4: nadere kennismaking

Download het inschrijfformulier, of haal deze op in de praktijk. Na het invullen van de gevraagde gegevens levert u deze weer in bij de assistente. Neem dan ook een geldig identiteitsbewijs mee. De assistente vertelt u over de gang van zaken in onze praktijk. Daarna wordt eventueel een afspraak met de huisarts ingepland. Hier kunt u zaken toelichten die u niet op het inschrijfformulier kwijt kunt.

Tot slot willen we u er op attent maken dat we in de avond, nacht en in het weekend gebruik maken van de huisartsenpost.