Huisartsen

Mevr. A.E. Meijer en Mevr. A. Bos, huisartsen.

Praktijkassistentes

In de praktijk of aan de telefoon kunt u Anita Vertelman, Joan Kaptein, Diane van der Veen en Charlotte Soliani aantreffen als assistente. Zij:

  • Hebben een eigen spreekuur voor wratten aanstippen
  • Maken de afspraken voor het spreekuur, telefonisch consult en huisbezoek
  • Vragen de reden voor de afspraak i.v.m. de spreekuurplanning (triage)
  • Geven eenvoudige uitslagen door, bv. van urineonderzoek
  • Hebben een eigen spreekuur voor oren uitspuiten, injecties, uitstrijkjes, bloeddruk- of suikercontrole, longfunctietesten, hartfilmpjes, hoortesten, preventieconsult, etc.

Praktijkondersteuners (POH)

De POH ondersteunt en neemt taken over van de huisarts. Daarbij gaat het om preventie, monitoring, begeleiding, voorlichting en educatie bij patiënten met een chronische aandoeningen en psychische problemen.

Vivian Kenter en Joan Kaptein
Zij ondersteunen op het gebied van de chronische ziekten en aandoeningen en ouderenzorg.

Nicole Kruijning
Zij ondersteunt op het gebied van de geestelijke gezondheid van de patiënten.

Administratief medewerkster

Joyce Kalliski – Stenekes