In de maand november van 2019 heeft in de huisartsenpraktijk een patiënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden met het meetinstrument de CQI vragenlijsten. De huisartsenzorg van Medisch Centrum Oost kreeg een gemiddelde van 8,6. Als verbeterpunt kwam naar voren het kunnen verstaan van gesprekken aan de balie in de wachtkamer. De verbeteracties zijn inmiddels in gang gezet. Wij bedanken iedereen die aan dit onderzoek heeft meegewerkt.
Wilt u uw ervaring of waardering delen óver de huisartsenzorg van Medisch Centrum Oost dat kan ook op onderstaande link:
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/huisartsenpraktijk-medisch-centrum-oost-huisartsen-oosterblokker-3034191