In het kader van de vervolgopleiding tot huisarts werkt de heer Saif Abdel-Kafi, arts, in onze praktijk van 1 december 2022 tot 1 februari 2024.
Een arts in opleiding tot specialist heeft het artsenexamen afgelegd en heeft de volledige bevoegdheid om de geneeskunde uit te oefenen.

met vriendelijke groet,
A.E. Meijer en A.J.M. Bos, huisartsen